تبلیغات
مدیریت امداد - مدیریت بحران قبل و بعد از زلزله و اصول آن در حوادث غیر مترقبه

مدیریت بحران قبل و بعد از زلزله و اصول آن در حوادث غیر مترقبه

 

مدیریت بحران در قبل و بعد از زلزله


اشاره: در کشور ما به علت زلزله‌خیزی، مباحث مربوط به زلزله و مدیریت بحران از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که آموزش یکی از عوامل موثر ارتقای دانش افراد جامعه در مورد مسائل مختلف است ضروری است آموزش کافی در مورد این پدیده طبیعی داده شود تا همه دارای اطلاعات تئوریک و کاربردی در هنگام مواجهه با این پدیده باشند. در این راستا و به منظور اطلاع رسانی بیشتر به پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی رفتیم تا از نزدیک با کارگاه آموزشی مدیریت بحران و خطرپذیری آشنا شویم و با دبیر این کارگاه آقای دکتر محمدرضا قائم مقامیان، دانشیار زلزله شناسی مهندسی، مدیر گروه مطالعات شهری- منطقه‌ای پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران گفت و گویی کوتاه داشته باشیم که در پی می‌آید.

لطفا برای شروع توضیح مختصری از نوع عملکرد پژوهشگاه زلزله بفرمایید.
پژوهشگاه زلزله ‌شناسی و مهندسی زلزله از چهار بخش عمده تشکیل شده است که عبارت است از پژوهشکده سازه، ژئوتکنیک، زلزله و مدیریت بحران و خطرپذیری پژوهشکده بحران و خطرپذیری در واقع بعد از زلزله بم و بعد از پی بردن به اهمیت نقش مدیریت بحران در کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی، تشکیل شد. تا به حال به جز منجیل و رودبار زلزله‌های بزرگ در کنار شهرها نداشتیم و زلزله بم دومین تجربه بعد از زلزله طبس بوده است. مدیریت بحران نقش خود را در آنجا به صورت بارزی نشان داد و بعد از آن پژوهشگاه تصمیم گرفت این پژوهشکده را (حدود شش سال پیش) تأسیس کند که مرکز تحقیقاتی در مورد مسائل مربوط به مدیریت بحران و خطرپذیری زلزله است. پژوهشکده‌های دیگر از قبیل سازه در زمینه سازه‌ها و مقاوم سازی و آسیب‌پذیری آنها و غیره و پژوهشکده زلزله شناسی در زمینه شبکه‌های لرزه‌نگاری، تعیین پارامترهای زلزله‌شناسی و مطالعات پیوسته فعالیت می‌کند و پژوهشگاه ژئوتکنیک نیز در خصوص مخاطرات مرتبط با زمین و تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی مختلف فعالیت دارند.
عنوان کردید که بعد از زلزله بعد متوجه شدید که باید بخش مدیریت بحران مجزا باشد و فعالیت خاص‌تری انجام دهد. در این خصوص آیا نمی‌توانستیم از تجربه کشورهای دیگر زلزله خیز استفاده و قبل از ایجاد هر اتفاقی این بخش را راه‌اندازی می‌کردیم؟


برای خواندن ادامه ی مقاله روی ادامه ی مطلب كلیك كنید...

مدیریت بحران در قبل و بعد از زلزله


اشاره: در کشور ما به علت زلزله‌خیزی، مباحث مربوط به زلزله و مدیریت بحران از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجا که آموزش یکی از عوامل موثر ارتقای دانش افراد جامعه در مورد مسائل مختلف است ضروری است آموزش کافی در مورد این پدیده طبیعی داده شود تا همه دارای اطلاعات تئوریک و کاربردی در هنگام مواجهه با این پدیده باشند. در این راستا و به منظور اطلاع رسانی بیشتر به پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی رفتیم تا از نزدیک با کارگاه آموزشی مدیریت بحران و خطرپذیری آشنا شویم و با دبیر این کارگاه آقای دکتر محمدرضا قائم مقامیان، دانشیار زلزله شناسی مهندسی، مدیر گروه مطالعات شهری- منطقه‌ای پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران گفت و گویی کوتاه داشته باشیم که در پی می‌آید.

لطفا برای شروع توضیح مختصری از نوع عملکرد پژوهشگاه زلزله بفرمایید.
پژوهشگاه زلزله ‌شناسی و مهندسی زلزله از چهار بخش عمده تشکیل شده است که عبارت است از پژوهشکده سازه، ژئوتکنیک، زلزله و مدیریت بحران و خطرپذیری پژوهشکده بحران و خطرپذیری در واقع بعد از زلزله بم و بعد از پی بردن به اهمیت نقش مدیریت بحران در کاهش تلفات انسانی و خسارات مالی، تشکیل شد. تا به حال به جز منجیل و رودبار زلزله‌های بزرگ در کنار شهرها نداشتیم و زلزله بم دومین تجربه بعد از زلزله طبس بوده است. مدیریت بحران نقش خود را در آنجا به صورت بارزی نشان داد و بعد از آن پژوهشگاه تصمیم گرفت این پژوهشکده را (حدود شش سال پیش) تأسیس کند که مرکز تحقیقاتی در مورد مسائل مربوط به مدیریت بحران و خطرپذیری زلزله است. پژوهشکده‌های دیگر از قبیل سازه در زمینه سازه‌ها و مقاوم سازی و آسیب‌پذیری آنها و غیره و پژوهشکده زلزله شناسی در زمینه شبکه‌های لرزه‌نگاری، تعیین پارامترهای زلزله‌شناسی و مطالعات پیوسته فعالیت می‌کند و پژوهشگاه ژئوتکنیک نیز در خصوص مخاطرات مرتبط با زمین و تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی مختلف فعالیت دارند.
عنوان کردید که بعد از زلزله بعد متوجه شدید که باید بخش مدیریت بحران مجزا باشد و فعالیت خاص‌تری انجام دهد. در این خصوص آیا نمی‌توانستیم از تجربه کشورهای دیگر زلزله خیز استفاده و قبل از ایجاد هر اتفاقی این بخش را راه‌اندازی می‌کردیم؟
همان‌طور که می‌دانید خود پژوهشگاه یک سال قبل از زلزله منجیل تأسیس شده بود و پژوهشگاه جوانی به حساب می‌آمد و بعد از زلزله بم فهمید که یکی از راه‌های کاهش خسارات جانی و مالی مدیریت بحران است و با میانجیگری مجلس اهمیتش بارز شد و ایجاد چنین پژوهشکده‌ای از طرف وزرات علوم و تحقیقات تائید گردید. در حقیقت به واسطه زلزله بم بود که وزارت خانه با تاسیس آن موافقت کرد.اما در کل کشور ضرورت چنین مرکزی احساس شده بود و روی آن کار می‌شد که پژوهشگاه باید به عنوان بازوی تحقیقاتی کشور در زمینه تمام مسائل مربوط به زلزله از قبیل سازه، ژئوتکنیک و غیره به صورت ریز عمل نماید. هرچند که هر یک از این موضوعات در دانشگاه‌ها یا مربوط به دینامیک است یا استاتیک ولی در این پژوهشگاه باید بر روی همه موضوعات مربوط به زلزله تمرکز کرد.
این روزها یک کارگاه آموزشی در این پژوهشکده در زمینه مدیریت بحران و خطرپذیری در حال برگزاری است. نوع عملکرد این مجموعه را در زمینه آموزش‌های عمومی به افراد جامعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پژوهشگاه در حقیقت از ده سال پیش کار روی آموزش را شروع کرد که نتیجه آن اجرای مانورهایی بود که به صورت گسترده در مدارس آن انجام شد. در حقیقت متولی انجام این مانورها و نیز انتشار جزواتی برای گنجاندن در کتب درسی مدارس از کارهای آموزشی این مجموعه است و همان‌طور که می‌دانید یازدهمین مانور مدارس هم انجام شده که در پانزدهم مهرماه دوازدهمین دوره آن برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که حتی در زمانی که بخش مدیریت بحران نداشتیم بخش آموزش همگانی  پژوهشگاه فعال بود که تهیه جزوات آموزشی در سطوح مختلف برای دوره‌های مختلف از جمله کارهای این بخش است. همچنین این پژوهشگاه با رایزنی‌هایی که با وزارت آموزش و پرورش انجام داد توانست در خصوص زلزله در متون درسی مطالبی را وارد کند و باعث شود که سطح دانش دانش‌آموزان در مورد زلزله بیشتر شود.
در هنگام وقوع زلزله یکی از بخش‌هایی که آسیب فراوان می‌بیند بخش مسکن است که تلفات جانی هم بیشتر در همین بخش است. پژوهشگاه چه نظارتی بر کار کسانی که در امر ساخت و ساز دخیل هستند دارد؟
موضوعی که شما مطرح می‌کنید مربوط به بخش پژوهشکده سازه پژوهشگاه است. این قسمت با توجه به اساتیدی که در علوم مختلف سازه در ارتباط با زلزله کار می‌کنند در خصوص آسیب‌ پذیری سازه، نوع ساخت و غیره پاسخ‌گو است. باید بگویم که اولین آیین‌نامه مقاوم سازی را پژوهشگاه تدوین کرد و در اختیار جامعه علمی گذاشت و اولین دوره آموزشی مقاوم‌سازی در اینجا تشکیل شد و بعد از آن سازمان برنامه و بودجه آن دوره متولی این امر شد که ما کارهای علمی و تخصص را انجام می‌دادیم و ماحصل را هم در مورد ساخت و ساز و هم مقاوم سازی و ارتقاء کیفیت ساخت به آن‌ها منتقل می‌کنیم و یا با انتشار دادن آن به صورت مقالات به ارگان‌های مربوطه منتقل می‌شود.
پس در واقع کنترل بر روی مواد جدید در ساخت و ساز هم به عهده این بخش است؟
بله کاملا. این هم یکی از کارهایی است که پژوهشکده سازه انجام می‌دهد و برای ارتقاء کارهای آزمایشگاهی در محل سوهانک آزمایشگاه وسیعی را به مساحت 8 هزار متر مربع احداث خواهد کرد که دارای تجهیزات پیشرفته است.

پژوهشگاه در حقیقت از ده سال پیش کار روی آموزش را شروع کرد که نتیجه آن اجرای مانورهایی بود که به صورت گسترده در مدارس آن انجام شد.

نقش رسانه‌های گروهی را در امر اطلاع رسانی چگونه می‌بینید؟
همان‌طور که می‌دانیدمدیریت خطرپذیری زلزله قبل و بعد از بحران است. اگر زلزله را به عنوان یک بحران فرض کنیم، قبل از زلزله ما در جهت کاهش ریسک یا خطرپذیری کار می‌کنیم که این کاهش ریسک منجر به پیشگیری، واکنش مناسب و غیره است و قبل از زلزله از ارگان‌های ارتباط جمعی می‌خواهیم که مطالب را به عموم مردم برسانند و هدف از انجام چنین کارگاه‌های آموزشی هم این است که به استان‌های مختلف اطلاعات کافی را بدهیم تا آن‌ها نیز بتوانند به افراد جامعه انتقال دهند که مثلا کجای این شهر و ساختمان‌هایشان آسیب‌پذیرتر است و آیا صدمه خواهند دید یا خیر. مسئولین باید بدانند کار در این پژوهشکده چیست. در حال حاضر یکی از نتایج این پژوهشکده ترسیم نقشه‌ای است که در آن نقاط آسیب‌پذیر شهری را نشان می‌دهد و یا نقاطی که بیشترین میزان تلفات را می‌تواند داشته باشد که این نقشه‌ها به مردم کمک می‌کند تا در انتخاب محل سکونت خود ریسک کمتری را انجام دهند و مسئولین نیز می‌توانند برای ایجاد امکانات بیشتر برای مواقع بحرانی انتخاب منطقه بهتری داشته باشند تا اگر قصد مقاوم‌سازی دارند بر نقاط مشخص شده تمرکز بیشتری نمایند. اینها اساس مدیریت بحران در قبل و بعد از زلزله است. در واقع از جمله وظایف مدیریت بحران قبل از زلزله برخورد از دیدگاه کاهش ریسک و پیشگیری و بعد از وقوع زلزله از جنبه اداره بحران به بهترین وجه است. اما در هیچ کدام از شهرهای ما چنین نقشه‌هایی تهیه نشده به خصوص مطالعاتی که منجر به تهیه نقشه‌هایی از نقاط آسیب‌پذیر، تراکم جمعیتی، وجود تأسیسات حساس از قبیل پالایشگاه‌ها و مواردی از این دست باشد، انجام نشده است. حتی باید چنین نقشه‌هایی در اختیار مردم نیز قرار گیرد. همان‌طور که یکی از دوستان در کارگاه اشاره کرد در شهری مانند یوکوهاما از این قبیل نقشه‌ها که مربوط به هر منطقه است در دست مردم قرار دارد البته ما نباید فقط از دولت انتظار داشته باشیم. بنابراین می‌توانیم با مقاوم‌سازی حداقل جان خانواده و مسکن خود را نجات دهیم. بنابراین ما باید اطلاعات پایه را در اختیار همگان قرار دهیم.
آیا در مورد تهران چنین نقشه‌ای تهیه شده است؟
برای تهران در حال تهیه چنین نقشه‌ای هستیم. ولی دو نوع سیستم وجود دارد یکی
OFF LINE و دیگری ON LINE. در اولی ما خطر زلزله را با استفاده از ثبت دستگاه به دست می‌آوریم که در تهران این کار به صورت on line انجام می‌شود که اگر زلزله‌ای به وقوع بپیوندد دستگاه‌ها این شتاب را گزارش می‌کنند و بلافاصله برآورد خسارت انجام می‌شود. این پروژه در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران انجام می‌شود که فقط مختص به استان تهران است. انجام نشدن این پروژه در دیگر استان‌ها می‌تواند به این خاطر باشد که یا مسئولین ما از این پروژه خبر ندارند یا از اهمیت آن در هنگام وقوع بحران با خبر نیستند.

مسعود بطحائی

برگرفته از: هفته نامه پیام ساختمان و تاسیسات- شماره 67- صفحه 11

 

اصول مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه


یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در افزایش و یا کاهش میزان خسارات و تعداد تلفات انسانی در هنگام بروز بلایای طبیعی، وجود یا عدم وجود سیستم مدیریت بحران کارا است. با توجه به ویژگی‌های خاص حوادث و بلایای طبیعی، مدیریت بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی به دلایل مختلف از پیچیدگی و گستردگی فراوانی برخوردار بوده و اتخاذ تدابیر ویژه‌ای را ایجاب می‌کند. تعداد تلفات ناشی از بلایای طبیعی در جهان در فاصله سال‌های 1965 و 1992 بالغ بر 3 میلیون و 610 هزار نفر بوده است که از این تعداد 88 درصد آن مربوط به کشورهایی است که فاقد سیستم مدیریت بحران بوده و یا سیستم مدیریت بحران موجود آن‌ها از آمادگی و انعطاف پذیری لازم برخوردار نبوده است. علاوه بر این سازمان صلیب سرخ سوئد میانگین تعداد تلفات انسانی ناشی از بلایای طبیعی برای ملل ثروتمند را 500 نفر و برای ملل فقیر 3000 نفر برآورد نمود.

مدیریت بحران:
مدیریت بحران علم نوینی است که در سطوح مختلف کشوری، استانی و شهری اشکال گوناگون به خود می‌گیرد. در مدیریت بحران، خطرات بالقوه و منابع موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و کوشش می‌شود که با برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه بین منابع و توانایی‌های موجود و همچنین خطرات احتمالی، موازنه برقرار شود تا با استفاده از منابع موجود بتوان بحران را کنترل نمود. بحران از هر نوع که باشد، آثار قابل ملاحظه‌ای بر جامعه خواهد داشت. بحران‌ها از لحاظ ماهیت، بزرگی و شدت متفاوتند اما تمامی آن‌ها عواقبی به بار می‌آورند که می‌توانند توانایی‌های عملکردی سازمان‌های درگیر را مختل سازند. در اغلب بحران‌ها می‌توان به شرایط مشترک ذیل دست یافت:
1-    نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع دارد.
2-    راه‌حل‌ها عمدتا محدود هستند. تصمیمات غلط ممکن است عواقب وخیمی داشته باشد و سازمان‌ها و ادارات مختلف و فراوانی را درگیر نماید. مدیریت یک بحران کار دشواری بوده و ممکن است بسیار مأیوس‌کننده باشد. اما بزرگ‌ترین اشتباه آن است که جامعه خود را از بحران مصون بدانید. بنابراین همواره باید به خاطر داشت که هیچ بحرانی دقیقا مشابه بحران‌های دیگر نیست، ولی با این وجود، تشابهات قابل توجهی بین آنها وجود دارد که کشف و درک این تشابهات، کلیدی جهت برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران و تخفیف اثرات سوء آن خواهد بود.
مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی
حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی طبق تعریف عبارت است از وقوع عملی در طبیعت با چنان شدتی که وضعی فاجعه انگیز ایجاد کند تا حدی که شیرازه زندگی روزمره ناگهان از هم گسیخته شده و مردم دچار رنج و درماندگی شوند و به غذا و پوشاک و سر پناه و مراقبت‌های بهداشتی و سایر ضروریات زندگی محتاج گردند. لذا برای پیشگیری از وقوع و یا کاهش اثرات بلایای طبیعی و مدیریت بر چگونگی یک امداد و نجات و اسکان موقت و بازسازی نواحی آسیب دیده، همه جوامع نیازمند مدیریت بحران هستند. پس مدیریت بحران با توجه به نقش و عملکرد آن در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی عبارت است از: نظام و حرفه کاربرد دانش، تکنولوژی و برنامه ریزی و مدیریت، برای مقابله با حوادث و بلایا و یا پیشگیری از وقوع و یا کاهش اثرات بلایای طبیعی.
سیستم مدیریت بحران در حوادث عیرمترقبه و بلایای طبیعی به صورت مدار بسته بوده که اصطلاحا چرخه مدیریت بحران نامیده می‌شود و دارای 4 مرحله کلی به شرح زیر است:
1- مرحله آمادگی پیش از بحران
این مرحله شامل مراحل:
پیش‌بینی، پیش‌گیری، کاهش آسیب پذیری، کاهش آسیب رسانی و آمادگی است.
2- مرحله آغاز بحران
این مرحله شامل:
مصونیت، هشدار، آموزش‌های مقدماتی، آغاز بسیج نیروها و امکانات است.
3- مرحله حین بحران
این مرحله شامل:
کنترل بحران، استقرار نظم در جامعه، اسکان موقت، ارزیابی و بازنگری برنامه‌ها، برنامه ریزی، مطالعه و تحقیق است.
4- مرحله پس از بحران
این مرحله شامل:
به‌سازی، بازسازی، توسعه، استقرار وضعیت عادی، ارزیابی و بازنگری برنامه‌ها، مطالعه و تحقیق در عملکرد است.
الگوی برنامه‌ریزی در مدیریت بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی داشتن یک برنامه عملیاتی دقیق برای انواع بحران‌هایی که در حوزه فعالیت شما روی می‌دهد، به همراه وجود گروه‌های ماهر استراتژیکی و تاکتیکی می‌تواند وضعیت نابهنجار پس از بحران را به کلی تغییر دهد.
این برنامه‌ها به همراه گروه‌های عمل کننده می‌بایست بحران را به سرعت و به طور کارآمدی تحت کنترل درآورند زیرا زیانبارترین نتیجه سوء مدیریت در یک بحران طبیعی، خسارات بلند مدت و تلفات رو به افزایش آن می‌باشد. لذا اجرای موارد زیر می‌تواند تا حد زیادی در موفقیت عملکرد بحران موثر واقع شود.
عملکرد مدیریت بحران
در یک حادثه وزارتخانه‌های ذی‌ربط ساعت 6 و 4 دقیقه بامداد یعنی 18 دقیقه پس از وقوع زلزله از وقوع آن مطلع شدند. ساعت 8 صبح، هلیکوپترهای پلیس برای شناسایی محل‌های آسیب دیده به پرواز درآمدند. ساعت 10 صبح دولت، ستاد فوق‌العاده‌ مدیریت بحران را تشکیل داد. ساعت 11 صبح، گروه‌های نجات کمکی از مناطق هم جوار به منطقه آسیب دیده اعزام شدند.

مدیریت بحران علم نوینی است که در سطوح مختلف کشوری، استانی و شهری اشکال گوناگون به خود می‌گیرد. در مدیریت بحران، خطرات بالقوه و منابع موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و کوشش می‌شود که با برنامه‌ریزی‌های کارشناسانه بین منابع و توانایی‌های موجود و همچنین خطرات احتمالی، موازنه برقرار شود تا با استفاده از منابع موجود بتوان بحران را کنترل نمود.

ساعت 15 گروه بازرسی دولتی متشکل از کارکنان 15 وزارتخانه به منطقه اعزام شدند. همچنین تعداد195 تیم مراقبت‌های پزشکی در 180 کمپ پزشکی و بیمارستان‌های مناطق مجاور به امدادرسانی و مداوای مصدومین پرداختند. تعداد 40000 خانه موقت و 27300 واحد آپارتمانی برای اسکان موقت آماده گشت و تا حدود 3 ماه بعد از زلزله، 46 میلیون وعده غذا برای حادثه دیدگان سرو شده بود.
شبکه انتقال نیروی برق و سایر متعلقات، ظرف 6 روز تعمیر و مجددا راه‌اندازی شدند. شبکه آب اکثر منطقه ظرف 13 روز پس از حادثه مرمت گردید. تمامی 27 جاده و بزرگراه ملی مسدود شده به استثناء بزرگراه‌های شماره 3 و 5 تا حدود 3 ماه بعد از زلزله بازگشایی شدند. در این زلزله نیروهای مردمی نقش مهمی را در عملیات امدادرسانی برعهده داشتند و مهمترین عامل، اطلاعات دقیق در رابطه با عرضه و تقاضای داوطلبان بوده است. تا پایان ماه دهم پس از وقوع زلزله بیش از 80 درصد آوارها که بالغ بر 18 میلیون تن بود، در اکتبر 1995 جمع‌آوری و تخلیه گردید که در حدود 60 درصد از این آوارها بازیافت شدند.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد:
هرچند بعضی از مسائلی که می‌بایست در برنامه ریزی در مرحله آمادگی پیش از بحران مورد توجه قرار گیرند، مسائل عمرانی هستند (که شاید پاره‌ای از کشورها نتوانند به راحتی بر آن‌ها تسلط یابند) ولی در هر صورت برنامه‌ریزی در مرحله آمادگی پیش از بحران، تنها کاری است که حتی فقیرترین کشورها و دولت‌ها و مسئولان محلی از عهده‌اش برمی‌آیند زیرا اصول کارهای مربوط به آمادگی مقابله با بلایای طبیعی را معمولا بدون سرمایه‌گذاری هنگفت در مقایسه با ترمیم خسارات پس از وقوع بلایای طبیعی می‌توان به اجرا درآورد اداره مناسب یک بحران متضمن این نکته است که تا چه میزان جامعه برای وقوع بحران آماده است و به جنبه‌های مختلف آن اندیشیده است. در عین حال نباید توقع داشت که همه چیز درست مطابق برنامه‌ریزی انجام شده به وقوع بپیوندد. ولی اگر برای وقوع بحران آمادگی لازم کسب شده و افراد از آموزش و تمرین کافی برخوردار گشته و از بحران‌های گذشته نیز تجربه کافی اندوخته باشند، شانس موفقیت بیشتری در اداره بحران وجود خواهد داشت. بنابراین لازم است که در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها براساس چرخه مدیریت بحران، برنامه ریزی لازم صورت گرفته و با توجه به فراوانی و احتمال وقوع بلایای طبیعی هر منطقه، سناریوهای مختلفی تهیه و به اجرا گذاشته شده و با انجام تمرینات منظم و برنامه‌ریزی شده، تجربیات لازم در خصوص چگونگی اداره بحران، در شرایط غیربحرانی به دست آمده و براساس نتایج حاصله از تمرینات انجام شده، آمادگی لازم برای مواجهه و مقابله اصولی با بحران‌های احتمالی کسب گردد.

*یونس گرکز       ** محمد گرکز        *** محمدرضا عطرچیان

*دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزادسازی زنجان
** دانشجوی کارشناسی رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
*** دکتری عمران استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

برگرفته از: هفته نامه پیام ساختمان و تاسیسات- شماره 68- صفحه 23
 

بیوگرافی نویسنده یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی کار یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
دو مقاله در رابطه با مدیریت شهری یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
آلودگی های زیست محیطی یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
سیر مدیریت شهری در ایران یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
رویكرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهری یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
استراتژی توسعه شهری (CDS) چیست؟ یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
بافت های فرسوده ، قوت ها و فرصت ها یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
بافت های فرسوده یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مسئولیت ها و آموزش سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مفاهیم مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
نظریه تعادل در مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مدیریت چیست؟ سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مدیریت بحران سازمانی 1 سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مدیریت بحران 2 سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
ضرورت و مدلهای مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
پروژه جهانی نقشه امنیت در حوادث طبیعی سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
یادگیری در مورد حوادث طبیعی سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها