تبلیغات
مدیریت امداد - مسئولیت ها و آموزش

مسئولیت ها و آموزش

 

مسوولیت ما
مدیریت بحران به سازوكارهای اندیشیده‌ای گفته می‌شود كه پیش از بحران یا هنگام به وجود آمدن آن از سوی مقامات اجرایی اتخاذ و به مرحله اجرا درمی‌آید تا بدین طریق از مرحله بحرانی با موفقیت رد شویم. تلقی عام از چنین مفهومی متوجه نقش دستگاه‌های اجرایی برای انجام چنین تدابیری است. این در حالی است كه هر یك از ما به صورت فردی نیز می‌توانیم در مدیریت درست بحران‌ها مسوولیتی برعهده گرفته و برنامه‌ای در پیش بگیریم و یاری‌رسان نهادهای اجرایی برای گذار موفقیت‌آمیز از بحران به وجود آمده شویم. این تلقی همان تلقی پیشگیرانه‌ای است كه در مدیریت درست بحران‌ها بر آن تأكید شده و می‌شود. شاید از این روست كه «مازیار حسینی» رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در سخنانی به ضرورت حركت از مدیریت بحران به سوی مدیریت جامع بحران اشاره كرده و می‌گوید: «نگاه مدیریت بحران تنها به مرحله مقابله و جبران خسارات یعنی مرحله پس از وقوع حوادث و سوانح است اما نگاه مدیریت جامع بحران، فراگیرتر و عمیق‌تر است و بیشترین توجه و برنامه‌ریزی در این نگاه، معطوف به مراحل پیشگیری و آمادگی است؛ چرا كه با اجرای طرح‌های پیشگیری و آمادگی، حجم تلفات و خسارات و در واقع شاخص خطرپذیری سوانح كاهش می‌یابد و در نتیجه حجم بودجه و برنامه‌های لازم در مرحله مقابله یعنی زمان رویارویی با حادثه‌ای همچون زلزله‌ای بزرگ كاهش خواهد یافت.
.....
برای خواندن ادامه ی این مقاله روی ادامه ی مطلب كلیك كنید...

مسوولیت ما
مدیریت بحران به سازوكارهای اندیشیده‌ای گفته می‌شود كه پیش از بحران یا هنگام به وجود آمدن آن از سوی مقامات اجرایی اتخاذ و به مرحله اجرا درمی‌آید تا بدین طریق از مرحله بحرانی با موفقیت رد شویم. تلقی عام از چنین مفهومی متوجه نقش دستگاه‌های اجرایی برای انجام چنین تدابیری است. این در حالی است كه هر یك از ما به صورت فردی نیز می‌توانیم در مدیریت درست بحران‌ها مسوولیتی برعهده گرفته و برنامه‌ای در پیش بگیریم و یاری‌رسان نهادهای اجرایی برای گذار موفقیت‌آمیز از بحران به وجود آمده شویم. این تلقی همان تلقی پیشگیرانه‌ای است كه در مدیریت درست بحران‌ها بر آن تأكید شده و می‌شود. شاید از این روست كه «مازیار حسینی» رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در سخنانی به ضرورت حركت از مدیریت بحران به سوی مدیریت جامع بحران اشاره كرده و می‌گوید: «نگاه مدیریت بحران تنها به مرحله مقابله و جبران خسارات یعنی مرحله پس از وقوع حوادث و سوانح است اما نگاه مدیریت جامع بحران، فراگیرتر و عمیق‌تر است و بیشترین توجه و برنامه‌ریزی در این نگاه، معطوف به مراحل پیشگیری و آمادگی است؛ چرا كه با اجرای طرح‌های پیشگیری و آمادگی، حجم تلفات و خسارات و در واقع شاخص خطرپذیری سوانح كاهش می‌یابد و در نتیجه حجم بودجه و برنامه‌های لازم در مرحله مقابله یعنی زمان رویارویی با حادثه‌ای همچون زلزله‌ای بزرگ كاهش خواهد یافت.
وی اختصاص كل بودجه دستگاه‌های متولی رویارویی با حوادث و سوانح به مرحله مقابله با حادثه را غیرمفید خوانده و ادامه می‌دهد: «تأمین تجهیزات و نیروی كافی برای پاسخ‌گویی مطلوب در مرحله مقابله و رویارویی با حوادث و سوانح بزرگ در تمام كشورهای جهان، تقریباً ناممكن است و تنها باید با به كار بستن راه‌های پیشگیری و آمادگی، از حجم ریسك یا خطرپذیری و نیروی حرفه‌ای پیش‌بینی شده برای پاسخگویی ریسك باقیمانده در مرحله مقابله، جوابگو خواهد بود.
با تمام این گفته‌ها آنچه در ذهن بسیاری از مردم جا افتاده و به عنوان تلقی عام پذیرش شده است كه استنباط‌شان از مدیریت بحران بلافاصله به نقش دستگاه‌های اجرایی كشیده می‌شود و این نقش را به تمامی بر عهده این دستگاه‌ها می‌اندازند. انگار كه همه ما عوامل منفعلی هستیم كه برای هر كار ریز و درشتی باید منتظر نهادهای اجرایی باشیم تا مشكل ما را حل كنند. این در حالی است كه نكات ظریف نهفته در مبحث پیشگیری این تلقی را رد كرده و سهمی هم به نقش فردی ما در مدیریت بحران می‌دهد. اگر روزگاری در آستانه فصول سرد سال پدران ما برای جلوگیری از چكه كردن سقف خانه‌ها به قیركاری سقف‌ها اقدام می‌كردند، با چند لیتر بیشتر نفت در انبار خانه‌های خود نگهداری می‌كردند، با خود به روزهای دشواری در آستانه فصول سرد فكر می‌كردند كه احتمال داشت با حضور ناگهانی خویش بحرانی ناخواسته در زندگی آنها به وجود بیاورد.


نگاه مدیریت بحران تنها به مرحله مقابله و جبران خسارات یعنی مرحله پس از وقوع حوادث و سوانح است اما نگاه مدیریت جامع بحران، فراگیرتر و عمیق‌تر است و بیشترین توجه و برنامه‌ریزی در این نگاه، معطوف به مراحل پیشگیری و آمادگی است.


آن اقدامات اولیه بخشی از تدبیری بود كه در مفهوم بسیار ساده می‌توان به آن اقداماتی مدیریتی برای جلوگیری از بحران یاد كرد. همان مسوولیتی كه اینك در سطح وسیع تنها به عهده نهادهای اجرایی گذاشته شده و در سطح فردی به هیچ وجه به آن توجه نمی‌شود.


آموزش پیشگیری

در هنگام بحث از مدیریت بحران بسیاری از كارشناسان بر اهمیت پیشگیری در این شكل از مدیریت تأكید می‌كنند. منظور از مقوله پیشگیری در مدیریت بحران تنها به فراهم كردن ستادهایی برای مقابله درست احتمالی برای آن بحران بازنمی‌گردد. بخشی دیگر از برنامه‌ها نیز به اقدامات ذهنی و فراهم كردن این اقدامات در سطح عموم برمی‌گردد. به طور مثال آموزش درست برای یادگیری چگونگی مقابله با هر بحران در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار است. «وی برای جا انداختن درست این نكته به چند مثال اشاره می‌كند:» ببینید چند سالی است كه كلیپ‌هایی آموزشی از تلویزیون پخش می‌شود كه در آنها بر لزوم استفاده درست از برخی منابع تأكید می‌شود. برخی دیگر از این برنامه‌ها  به طور مثال برای اجرای دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی ساخته می‌شوند. حتی بر نحوه درست استفاده از برق یا گاز در ساختمان‌ها تأكید می‌كنند.

این قبیل برنامه‌ها نمونه‌هایی از اقدامات آموزشی برای جا انداختن رفتار درست در جامعه است. وقتی هم كه بر لزوم انجام كار آموزشی در سطح ملی برای جا انداختن مفهوم مدیریت تأكید می‌كنیم به نمونه‌هایی از این دست نیاز داریم. اما همه آموزش به ساختن چند برنامه تصویری محدود نمی‌ماند. به طور مثال نظارت درست بر طراحی ساختمان‌هایی كه در آنها گرما و سرمای لازم ساختمان با كمترین منابع فراهم شود و از بین نرود از اهمیت فراوانی برخوردار است. چه اشكالی دارد كه معماران و مهندسان ما در هنگام طراحی و ساخت یك ساختمان به تعدد منابع به طور مثال گرمایشی در آن ساختمان توجه كنند تا در صورت به وجود آمدن هر گونه كمبود در سطح یكی از منابع انرژی در سطح ملی امكان استفاده از دیگر سوخت‌های جایگزین در آن ساختمان فراهم باشد. بحث دیگر در زمینه این مقوله تكرار نكات آموزشی در تمام برنامه‌هاست. این كه ما به شكلی غیرمستقیم راهكارهایی از این دست را در برنامه‌های خود جای بدهیم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به عنوان مثال همان گونه كه نشان دادن توقف قهرمان فیلم پشت چراغ قرمز تأثیر روانی زیادی بر آموزشی درست چنین مقوله‌ای دارد، نشان دادن رفتار این قهرمان در تصویری كه ساختمان به طور مثال دچار قطع گاز شده نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. این نكات البته همه در سطح مثال مطرح است، اگر تأكیدی بر چنین مصادیقی می‌شود تنها از این روست كه می‌خواهیم آموزش را به عنوان یك رفتار گسترده در نظر بگیریم. رفتاری كه نهادهای آموزشی در كنار رسانه‌ها نقش بسیار پراهمیتی در اجرای درست آن برعهده دارند.
مدیریت بحران به سازوكار درست رفتاری و اجرایی برای مقابله با حوادث غیرمنتظره می‌گویند. حوادثی از نوع سرماهای ناگهانی، باران‌های سیل‌آسا، زلزله و دیگر حوادث طبیعی، در این میان همواره نقش دستگاه‌های اجرایی در هدایت درست مردم برای رهایی از بحران ذهن را به خود مشغول می‌كند. در همین بخش هم تنها و تنها به اقدامات سخت‌افزاری چون فراهم آوردن امكانات در سریع‌ترین زمان ممكن توجه می‌شود. این در حالی است كه نقش فرهنگی هم برای آرامش روانی از اهمیت زیادی برخوردار است. اقدام فرهنگی در این مقوله فراهم كردن امكانات ذهنی پیش از رخ دادن هر گونه حادثه‌ای در سطح جامعه است. كمك‌های اولیه‌ای كه در هنگام بروز حوادثی از این دست می‌توان انجام داد، همه از اهمیت برخوردارند. تنها در چنین مواقعی است كه می‌توان از داشتن طرحی جامع برای مقابله با بحران‌ها و حوادث طبیعی و غیرمنتظره در كشور سخن گفت. حوادثی كه در كشور ما به واسطه قرار داشتن در محدوده جغرافیایی خاص، همواره امكان بروز و ظهور آنها می‌رود.
بیوگرافی نویسنده یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
سرمایه اجتماعی و بهره وری نیروی کار یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
افزایش تراکم شهر و توسعه پایدار در ایران یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
دو مقاله در رابطه با مدیریت شهری یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
آلودگی های زیست محیطی یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
سیر مدیریت شهری در ایران یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
رویكرد اجتماعی و فرهنگی به مدیریت شهری یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
استراتژی توسعه شهری (CDS) چیست؟ یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
بافت های فرسوده ، قوت ها و فرصت ها یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
بافت های فرسوده یکشنبه 26 اردیبهشت 1389
مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مسئولیت ها و آموزش سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مفاهیم مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
نظریه تعادل در مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مدیریت چیست؟ سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مدیریت بحران سازمانی 1 سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
مدیریت بحران 2 سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
ضرورت و مدلهای مدیریت بحران سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
پروژه جهانی نقشه امنیت در حوادث طبیعی سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
یادگیری در مورد حوادث طبیعی سه شنبه 14 اردیبهشت 1389
لیست آخرین پستها